تقدیرنامه ها

*دریافت لوح تقدیر برای سازمان تحت سرپرستی (موسسه تحقیقاتی خورشیدپژوه) بعنوان سازمان خلاق نوآور برتر در جشنواره خلاقیت و نوآوری در عرصه صنعت و معدن-(آذر 1387)

*لوح سپاس در برگزاری دومین رویداد ایده بازار با هدف تحقق روحیه کارآفرین در فضای دانشجویی

*تقدیر نامه بعنوان سخنرانی در جلسه ماهانه کمیته آموزش و پژوهش انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران (1388/10/24)

* تقدیر نامه بعنوان سخنران ” جایگزینی منابع فسیلی با انرژی های تجدیدپذیر” – انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران- تهران-(1388/10/24)

* تقدیرنامه  بعنوان سخنران در جشنواره پوشانه های نوین- دانشگاه تهران(1389/10/10)

*تقدیرنامه بعنوان سخنران در همایش انرژی خورشیدی “نیروگاه های حرارتی خورشیدی” انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران (1389/7/29)

* تقدیرنامه بعنوان سخنران همایش الگوهای نوین در مدیریت پسماند- شهرداری تهران- 1389

*تقدیرنامه بعنوان نایب رئیس و عضو هیات مدیره انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران (1390/6/3)

* تقدیرنامه بعنوان سخنران اولین همایش “باد و خورشیدی” -(1390/12/4)

*تقدیرنامه ارائه مقاله در اولین همایش ملی انرژی باد و خورشید(1390/12/4)

*تقدیر نامه کارشناس برنامه گروه ایران و رادیو ایران (1391/6/20)

*تقدیرنامه بعنوان سخنران در همایش ساخت و ساز دانشگاه صنعتی امیر کبیر(14 اسفند 1391)

* تقدیرنامه بعنوان سخنران علمی “هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت سبز”-تهران 1392

*تقدیرنامه بعنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی- (اردیبهشت 1393)

*تقدیرنامه بعنوان سخنران علمی “اولین همایش معماری خورشیدی”- سازمان نظام مهندسی قزوین-1393

تقدیرنامه دوره دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر(تیر 1393)

*تقدیر نامه سخنرانی در اولین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات(1393/6/31)

*تقدیرنامه کمیته علمی اولین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات (1393/7/1)

*تقدیر نامه گواهینامه مقاله با عنوان “مدیریت استراتژیکی تکنولوژی” در کنفرانس بین المللی مدیریت(1393/8/22)

*گواهی حضور در کنفرانس ملی کارآفرینی و نوآوری استراتژیک(1393/8/4)

*سپاس نامه بعنوان سخنران در نهمین همایش بین المللی مدیریت سبز با محوریت انرژی و آینده(1393/10/29)

*تقدیرنامه لوح سپاس نهمین کنفرانس بین المللی برند(1393/12/5)

*تقدیر نامه عضو شورای پژوهشی دانشگاه فنی حرفه ای(1393/12/23)

*گواهینامه ارائه مقاله سخنرانی در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21(1394/6/23)

*تقدیرنامه بعنوان سخرانی فرهنگستان علوم در میزگرد ارزیابی”توسعه کاربرد انرژی های تجدید پذیر در کشور” (1394/11/7)

*تقدیرنامه بعنوان سخنران در همایش “اقدام و عمل در توسعه شهر سی سخت” (اردیبهشت 1395)

*تقدیر نامه شرکت در کمیته های تخصصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی(1395/5/12)

*تقدیرنامه داوری در امر شناسایی و انتخاب کارآفرینان برتر استانی در یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر (1395/12/18)

*certificate  International conference on management and Enconomics2016

*تقدیرنامه برگزاری جلسات هیات فنی مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان تهران(1397/7/29)

*تقدیرنامه برگزاری و سخنرانی سمینار ایجاد فرصت های درآمدزایی حین تحصیل و پس از تحصیل دانشکده فنی دختران تهران (1397/8/19)

*تقدیرنامه برگزاری جلسات هیات فنی مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان تهران(1397/11/29)

*تقدیرنامه داوری در امر شناسایی و انتخاب کارآفرینان برتر استانی در سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر (1399/2/9)