Site Loader
خ بهشتی-خ اندیشه -پلاک 26-واحد2

پرفسور داود فدایی در چهارمین گردهمایی بزرگ سالانه تجارب در مدیران که با حضور حجمی از کارآفرینان و مدیران عامل سازمان های موفق شرکت برگزار شد، به ایراد سخنرانی پرداختند. این همایش در تاریخ 16 مرداد ماه توسط مجمع عالی مدیران برگزار شد، پرفسور داود فدایی به ارائه راهکارهایی در شیوه کسب و کار در هزاره سوم پرداختند.

Post Author: nethami