Site Loader
خ بهشتی-خ اندیشه -پلاک 26-واحد2

همایش مدیریت بنگاه های اقتصادی در شرایط ابهام در تاریخ 6 مرداد 1398 در سالن همایش های مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پولاد پیچ کار برگزار شد. در این همایش جمعی از مدیران واحدهای صنعتی، مدیرعامل شرکت پولاد پیچ کار و فرماندار شهرستان ورامین حضور داشتند.

آقای پرفسور فدایی در این همایش ضمن ترسیم وضعیت فعلی و مشکلات بنگاه های اقتصادی راهکارهایی را که واحد های صنعتی در این خصوص باید اتخاذ کنند را مورد توجه قرار دادند.

Post Author: nethami